[J圖集] 婚前派對索爆張嘉兒加高ling姊妹團

張嘉兒 九月就同金融才俊結婚,日前相約好姊妹高海寧、岑杏賢及莊思明等到泳池搞婚前派對,每個人都穿上性感比堅尼瘋狂自拍!當中高海寧嘅身材最為「凸」出,搶盡新娘子風頭

張嘉兒weibo:

高海寧weibo:

識睇高ling一定睇呢段片!

Post Author: 快DD