[J圖集] 《長江七號》徐嬌女大18變 女人味十足打扮出席活動大show長腿

果然女大18變 ,當年《長江七號》徐嬌已經大個女,佢出席公開活動更大show白滑長腿,睇埋佢平時生活照,徐嬌仲好鐘意cosplay!

  

徐嬌資料
出生日期:1997-08-05
出生地點:浙江-寧波

https://zh-hk.facebook.com/JieuJieu/

Post Author: 快DD